Bảo hiểm

FWD Việt Nam tiếp tục là thương hiệu số 1 trong ngành bảo hiểm về trải nghiệm khách hàng

FWD Việt Nam tiếp tục là thương hiệu số 1 trong ngành bảo hiểm về trải nghiệm khách hàng

16:39, 12/12/2022

Bảo hiểm FWD Việt Nam (FWD) tiếp tục giữ vị trí Số 1 về trải nghiệm khách hàng năm thứ hai liên tiếp trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam theo Báo cáo về Trải nghiệm khách hàng Xuất sắc Toàn cầu 2022 của KPMG.