Binance

Lỗi giao dịch khiến Bitcoin mất 87% giá trị trên sàn Binance

Lỗi giao dịch khiến Bitcoin mất 87% giá trị trên sàn Binance

13:26, 22/10/2021

Khi giá Bitcoin tăng mạnh và vượt đỉnh lịch sử, một lỗi giao dịch khiến giá trị đồng tiền mã hóa này tụt xuống chỉ còn 8.200 USD trong giây lát.