Bitcoin

Iceland tận dụng cơ hội từ thợ mỏ đào bitcoin

14:27, 06/07/2018

Sau khi "nuốt chửng" lượng năng lượng lớn bằng tổng mức năng lượng hộ gia đình ở Iceland sử dụng, các thợ mỏ đào bitcoin và tiền mã hóa đang là chủ đề được chú ý ở đảo quốc này.