Cập nhật Windows 11

Windows 11 Dev Channel có ứng dụng Media Player mới

Windows 11 Dev Channel có ứng dụng Media Player mới

11:52, 18/11/2021

Microsoft vừa xác nhận sự tồn tại của một ứng dụng Media Player mới cho Windows 11, và ứng dụng này đang được triển khai cho những thành viên trên Dev Channel.