ChatGPT

ChatGPT gặp sự cố truy cập trên toàn cầu

18:04, 04/06/2024

Chiều ngày 4/6, ChatGPT đột ngột gặp sự cố trên diện rộng, khiến người dùng toàn cầu bức xúc vì không thể truy cập và sử dụng chatbot này.