Chiến lược marketing

Đừng bỏ qua 9 khách chưa mua hàng của bạn!

23:43, 18/08/2021

Các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thường chỉ tập trung vào 10% khách “chốt đơn” trực tuyến mà bỏ quên các giá trị từ 90% khách hàng còn đang cân nhắc.