Chuyển đổi số

Hà Nội: Bàn giải pháp ứng dụng AI giải quyết vấn đề dân sinh

Thứ hai lúc 17:12

Theo các chuyên gia, Hà Nội cần khai thác nguồn dữ liệu đang có và xây dựng chương trình nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó có những giải pháp ứng dụng AI giải quyết vấn đề dân sinh