cơ sở dữ liệu

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia, đặt nền tảng xây dựng Chính phủ số

Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia, đặt nền tảng xây dựng Chính phủ số

11:57, 01/09/2020

Hôm nay (31/8), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia, nền tảng quan trọng để thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.