cơ sở dữ liệu quốc gia

Để dữ liệu lan tỏa và mang lại hiệu quả hơn trong cuộc sống

16:32, 14/07/2023

Muốn phục vụ người dân tốt phải có cơ sở dữ liệu tốt và chúng ta đang triển khai đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Đây là nhận định được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 triển khai Đề án 06.