cobot

Con người có thể làm việc bên cạnh robot thay vì "bị đối xử như robot"

17:17, 16/11/2021

"... Chúng tôi mong muốn mọi người có thể làm việc bên cạnh robot thay vì bị đối xử như robot", đó là thông điệp được ông Kim Povlsen, Chủ tịch Universal Robots đưa ra tại sự kiện trực tuyến Collaborative APAC - Cobot Expo 2021.