công cụ tìm kiếm

Windows ép dùng trình duyệt Microsoft Edge khi tìm kiếm

Windows ép dùng trình duyệt Microsoft Edge khi tìm kiếm

Hôm qua, lúc 14:45

Công cụ tìm kiếm trên Desktop (màn hình) của Windows chỉ hiển thị nội dung trên trình duyệt Microsoft Edge, bất kể người dùng cài ứng dụng khác làm mặc định.