công nghệ 5G

Châu Á Thái Bình Dương bước vào thời kỳ vàng son của nền kinh tế số

15:22, 08/03/2023

Châu Á Thái Bình Dương đã bước vào thời kỳ vàng son của nền kinh tế số, được thúc đẩy bởi nhu cầu bền vững và dồi dào về cơ sở hạ tầng ICT. Tuy nhiên, thị trường viễn thông của khu vực phát triển không đồng đều và chưa khai thác được hết tiềm năng