công nghệ 5G

IoT có thể trở thành "tội đồ" như thế nào?

IoT có thể trở thành "tội đồ" như thế nào?

16:21, 30/12/2021

Công nghệ 5G và Internet vạn vật (IoT) giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn những mối đe dọa liên quan đến vấn đề bảo mật, thậm chí liên quan đến cả hành vi và ứng xử xã hội