công nghệ số

Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ được trình Quốc hội vào năm 2023

Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ được trình Quốc hội vào năm 2023

17:39, 13/01/2022

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT, dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số đã được báo cáo lên Chính phủ và sẽ được chuyển sang trình Quốc hội để đưa vào kế hoạch năm 2023.