Công ty Big Tech

Các Big Tech hướng tới tương lai không cần mật khẩu

11:49, 26/04/2022

Apple, Google Microsoft cùng một số "gã khổng lồ công nghệ" đều đang mơ tới một tương lai nơi người dùng không cần mật khẩu để bảo vệ tài khoản, thông tin của mình trên mạng internet.