Cuộc sống số

Apple Music đã có mặt trên máy chơi game Xbox

Apple Music đã có mặt trên máy chơi game Xbox

15:04, 14/10/2022

Sau một thời gian đến với máy PS5 của Sony, ứng dụng nghe nhạc Apple Music đã đến với máy chơi game Xbox.