Đào tạo

Khởi động dự án đào tạo, tuyển dụng việc làm CNTT cho người mới bắt đầu

Khởi động dự án đào tạo, tuyển dụng việc làm CNTT cho người mới bắt đầu

09:39, 16/11/2020

Ngày 14/11, dự án đào tạo và tuyển dụng việc làm CNTT cho người mới bắt đầu đã chính thức được khởi động.