Đào tạo

Bình Định: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên Zalo

Bình Định: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên Zalo

17:09, 07/07/2021

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, các phụ huynh và học sinh Bình Định có thể nhập số báo danh và nhận về kết quả ngay từ ứng dụng Zalo