doanh số bán smartphone

Samsung vẫn thống trị thị trường smartphone toàn cầu

Samsung vẫn thống trị thị trường smartphone toàn cầu

11:28, 20/10/2021

Mặc dù các vấn đề do chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường điện thoại thông minh nhưng nó không thể lay chuyển được vị trí dẫn đầu của Samsung.