Donald Trump

Mỹ cân nhắc đánh thuế đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa của Pháp

Mỹ cân nhắc đánh thuế đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa của Pháp

10:54, 03/12/2019

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị mức thuế 100% đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Pháp.