dự án điện gió

Apple đầu tư vào dự án điện gió tại Đan Mạch

Apple đầu tư vào dự án điện gió tại Đan Mạch

10:54, 04/09/2020

Năng lượng từ những tuabin gió sẽ được dùng để hỗ trợ cho trung tâm dữ liệu của Apple ở Viborg, nơi lưu giữ dữ liệu của các sản phẩm chủ chốt như App Store, iMessage và Siri.