Fortinet

Fortinet lần thứ 12 giữ vị trí Leader về Hệ thống tường lửa trong Magic Quadrant

Fortinet lần thứ 12 giữ vị trí Leader về Hệ thống tường lửa trong Magic Quadrant

21:11, 16/11/2021

Giải pháp Tường lửa Thế hệ mới FortiGate (NGFW) được thiết kế để mang tới năng lực bảo mật nâng cao và khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa, đồng thời vẫn hỗ trợ hệ thống mạng mở rộng quy mô.