Fortinet

Đối phó với mã độc tống tiền: Chiến lược nào cho năm mới 2023?

Đối phó với mã độc tống tiền: Chiến lược nào cho năm mới 2023?

16:20, 26/12/2022

Các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) đã gia tăng mạnh trong năm qua và được dự báo sẽ phổ biến hơn vào năm 2023. Cần làm gì để bảo vệ các doanh nghiệp và người dùng cá nhân trước nguy cơ này?