FPT

Những "bí quyết" sinh tồn thời Covid của doanh nghiệp

Những "bí quyết" sinh tồn thời Covid của doanh nghiệp

12:05, 29/06/2021

Để đảm bảo sản xuất, kinh doanh liên tục, không bị gián đoạn, doanh nghiệp cần phải có “3 cần” và “3 không”. Đó là "bí quyết" được đúc rút từ Hội thảo trực truyến với chủ đề “Kinh doanh không gián đoạn - Kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo”.

Tuổi 15 con cần gì?
12:01, 15/03/2021