FPT

"Cộng đồng công nghệ hãy đi cùng nhau để cùng làm nên một Việt Nam mới"

"Cộng đồng công nghệ hãy đi cùng nhau để cùng làm nên một Việt Nam mới"

16:50, 23/12/2020

Đó là lời hiệu triệu được ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT - đưa ra trong phần thuyết trình tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (VFTE) 2020.