Giải pháp

Boston Pharma tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng nhờ Trợ lý ảo FPT.AI

Boston Pharma tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng nhờ Trợ lý ảo FPT.AI

11:54, 29/09/2021

Boston Pharma đã hợp tác cùng FPT.AI, đưa ứng dụng Trợ lý Ảo tổng đài vào quy trình chăm sóc khách hàng, tạo ra đột phá ấn tượng về hiệu suất hoạt động