giải thưởng

VietinBank Contact Center đạt giải thưởng đổi mới sáng tạo năm 2023

14:29, 26/07/2023

VietinBank Contact Center luôn đẩy mạnh nghiên cứu để ứng dụng số hóa, AI vào hoạt động chăm sóc khách hàng như nhận dạng giọng nói, phân tích giọng nói, xác định danh tính khách hàng...