Giải thưởng chuyển đổi số

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 thêm hạng mục mới

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 thêm hạng mục mới

16:13, 22/04/2022

Ngày 21/4/2022, Chương trình bình chọn, trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022 đã được phát động. Năm nay là kỳ thứ năm Giải thưởng này được tổ chức.