giáo dục

Samsung giới thiệu các màn hình tương tác và thiết bị hỗ trợ giáo dục

12:49, 24/04/2023

Nhân sự kiện triển lãm quốc tế về công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, thiết bị, đồ chơi và đồ dùng học tập (BESS Vietnam 2023) đang tổ chức tại TP.HCM, Samsung đã giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục.