giao thức HTTPS

Google Chrome thêm chế độ tăng cường bảo mật

Google Chrome thêm chế độ tăng cường bảo mật

11:37, 06/07/2021

Chrome đang được nghiên cứu để bổ sung khả năng bảo mật với chế độ duyệt web chỉ sử dụng giao thức HTTPS.