GMO-Z.com RUNSYSTEM

Tenten.vn trình diễn 3 sản phẩm Trí tuệ nhân tạo tại Internet Day 2023

13:30, 22/11/2023

Trong khuôn khổ Internet Day 2023, bộ 3 sản phẩm Trí tuệ nhân tạo (AI) của Tenten.vn là AI Easy Content, MiraWEB và MiraBOT đã được trình diễn, thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách