Google

Google có thể là Big Tech đầu tiên nộp đơn xin phá sản tại Nga

Google có thể là Big Tech đầu tiên nộp đơn xin phá sản tại Nga

Thứ năm lúc 14:49

Theo Reuters, chi nhánh Google tại Nga sẽ nộp đơn xin phá sản vì không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Năm 2021, đơn vị báo cáo mức doanh thu hơn 2 tỉ USD và sử dụng trên 100 nhân lực tại thị trường này.