google maps

Facebook - Google ngấm ngầm "đấu súng"?

Facebook - Google ngấm ngầm "đấu súng"?

11:51, 28/12/2015

Một loạt các cuộc tranh luận giữa Google và Facebook đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua khiến người ta đều cho rằng Google bị lép vế bởi Facebook. Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, chính Facebook mới đang là kẻ phải run sợ trước quyền lực ngầm của Google, thể hiện qua Android.