Google Play

AI giúp tạo danh sách cửa hàng tùy chỉnh trên Google Play

13:56, 16/05/2023

Google đang kỳ vọng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khuyến khích các nhà phát triển ứng dụng mở rộng việc sử dụng danh sách cửa hàng tùy chỉnh của họ trên Google Play Store.