GSMA

Ra mắt Cộng đồng Ngành công nghiệp 5G Châu Á - Thái Bình Dương

Ra mắt Cộng đồng Ngành công nghiệp 5G Châu Á - Thái Bình Dương

16:55, 25/10/2021

Trong khuôn khổ sự kiện Mobile 360 Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Cộng đồng Ngành công nghiệp 5G APAC vừa được ra mắt. Cộng đồng này bao gồm 12 thành viên đóng góp, cũng như cộng đồng thị trường IoT mới nổi và thị trường 5G hiện tại.