hạ tầng đám mây

Cơ sở Hạ tầng Đám mây Oracle được Saigon Co.op lựa chọn

15:23, 12/05/2022

Chuỗi siêu thị Saigon Co.op sẽ ứng dụng giải pháp Kho Dữ liệu cho Doanh nghiệp của Oracle trong việc dự báo, phân tích và báo cáo, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng hiệu quả quản lý.