hạ tầng Internet

Chuyển đổi toàn bộ mạng internet Việt Nam sang ứng dụng IPv6

14:29, 10/06/2024

Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị mở rộng kết nối internet khu vực và quốc tế, đặc biệt là phát triển các tuyến cáp quang biển, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm kết nối, trung tâm dữ liệu khu vực. Bên cạnh đó, chuyển đổi toàn bộ mạng internet Việt Nam sang ứng dụng IPv6.