hạ tầng kỹ thuật số

Bảo mật dữ liệu là yếu tố then chốt của kinh tế số

17:12, 02/06/2023

Trong bối cảnh chuyển đổi số, vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin cũng là một yếu tố then chốt để tạo nên một nền kinh tế số thịnh vượng. Đây là một nội dung quan trọng được đề cập đến tại Vietnam Security Summit 2023.