Hải Phòng

Traveloka tham gia quảng bá, phát triển du lịch Hải Phòng

Traveloka tham gia quảng bá, phát triển du lịch Hải Phòng

17:20, 22/12/2021

Traveloka mới đây đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược kéo dài 3 năm với Sở Du lịch thành phố Hải Phòng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.