hệ điều hành di động

Ấn Độ phát triển hệ điều hành riêng, cạnh tranh với Android, iOS

Ấn Độ phát triển hệ điều hành riêng, cạnh tranh với Android, iOS

14:45, 26/01/2022

Theo The Economic Times, chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch thúc đẩy phát triển một hệ điều hành di động “bản địa”. Mục tiêu của nền tảng này là để cạnh tranh với Android, iOS.