hoạt động xã hội

Cùng Ví MoMo làm những “Điều nhỏ bé vĩ đại”

Cùng Ví MoMo làm những “Điều nhỏ bé vĩ đại”

19:19, 08/04/2020

Thông điệp mà Ví MoMo gửi đến cộng đồng qua chương trình ĐIỀU NHỎ BÉ VĨ ĐẠI chính là hãy cùng nhau bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhất “Sống khỏe - Sống tốt - Sống thông minh” để góp phần đẩy lùi COVID-19.