Honeywell

Honeywell tài trợ 4 Trung tâm Học tập Đa phương tiện tại Lào Cai và Thanh Hóa

16:52, 08/04/2016

Honeywell và Quỹ Trò nghèo Vùng cao mới đây đã hoàn thành một dự án cải thiện đáng kể môi trường học tập cho khoảng 2.000 học sinh tại bốn trường học của các tỉnh Thanh Hóa và Lào Cai.