Hợp tác

Google kéo dài hợp tác với Nvidia để đẩy mạnh AI

12:58, 14/09/2023

CEO Sundar Pichai cho biết mối quan hệ lâu dài của Google với nhà sản xuất chip Nvidia sẽ tiếp tục trong dài hạn.