Hợp tác

Samsung và Google hợp tác xây dựng Health Connect

Samsung và Google hợp tác xây dựng Health Connect

Thứ ba lúc 10:44

Google và Samsung đã hợp tác để xây dựng Health Connect - một nền tảng và API Android cho phép các nhà phát triển và người tiêu dùng sử dụng các dữ liệu tập trung vào tập luyện.