Huawei

Canada cấm hai tập đoàn Huawei và ZTE tham gia mạng 5G

Canada cấm hai tập đoàn Huawei và ZTE tham gia mạng 5G

Thứ sáu lúc 12:20

Chính phủ Canada dự định đến ngày 28/6/2024, các doanh nghiệp tại Canada phải loại bỏ hoặc ngừng sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE.