Huawei

MWC 2024: Đón chờ những tăng trưởng mới khi 5.5G, AI và Cloud kết hợp

Hôm nay lúc 17:54

Khi 5.5G, AI và Cloud kết hợp với nhau, các nhà mạng có thể khai phá tiềm năng của những ứng dụng mới như thế nào? Đây là chủ đề góp phần "làm nóng" MWC 2024.