Huawei

Huawei phát hành 6 sản phẩm đột phá để tăng tốc cho đám mây

Huawei phát hành 6 sản phẩm đột phá để tăng tốc cho đám mây

15:16, 26/04/2021

Tại Hội nghị nhà phát triển của Huawei (HDC.Cloud) 2021, Huawei đã ra mắt 6 sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, bao gồm cụm đám mây được đóng dạng container HUAWEI CLOUD CCE Turbo, trợ lý lập trình thông minh CloudIDE, cơ sở dữ liệu GaussDB (cho openGauss) , Dịch vụ Máy tính Thông minh Tin cậy (TICS), Mô