Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro lên kệ tại thị trường Singapore

Huawei Mate 40 Pro lên kệ tại thị trường Singapore

16:06, 05/12/2020

Sau khi giới thiệu tại một số thị trường ngoài Trung Quốc như châu Âu và Trung Đông, giờ đây Huawei bắt đầu phát hành chiếc Mate 40 Pro đến thị trường Singapore.