iMessages

Telegram thêm tính năng phản ứng như iMessage

Telegram thêm tính năng phản ứng như iMessage

12:17, 04/01/2022

Telegram vừa có bản cập nhật mới nhất nhằm bổ sung một loạt cải tiến tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.