iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro đẹp hút hồn, có camera tiềm vọng

iPhone 15 Pro đẹp hút hồn, có camera tiềm vọng

07:33, 22/06/2022

Video mẫu iPhone 15 Pro được giới thiệu bởi nhà thiết kế Technizo Concept, dựa trên những thông tin rò rỉ về mẫu iPhone cao cấp mới của Apple ra mắt năm sau.