kết nối

WiGig: Chuẩn kết nối wifi trên di động cho tốc độ gấp đôi

WiGig: Chuẩn kết nối wifi trên di động cho tốc độ gấp đôi

22:22, 25/10/2016

WiGig - chuẩn Wifi mới với tốc độ nhanh gấp đôi so với tốc độ Wifi hiện nay sắp xuất hiện trên smartphone và laptop trong năm 2017.