kho ứng dụng

Nga phát triển kho ứng dụng thay thế Google Play và App Store

Nga phát triển kho ứng dụng thay thế Google Play và App Store

14:10, 24/06/2022

Chính phủ Nga đã đệ trình lên Duma Quốc gia dự thảo luật về kho ứng dụng riêng của Nga nhằm sẵn sàng cho kịch bản Google Play và App Store có thể hạn chế quyền truy cập của người Nga vào các kho ứng dụng này.