LastPass

LastPass bị tấn công từ một máy tính của nhân viên

14:32, 28/02/2023

LastPass, hãng cung cấp dịch vụ lưu trữ mật khẩu của người dùng thừa nhận đã bị tấn công từ máy tính tại nhà của một kỹ sư công nghệ của công ty.