LG

Foxconn sẽ đảm nhận lắp ráp linh kiện camera iPhone

Foxconn sẽ đảm nhận lắp ráp linh kiện camera iPhone

17:54, 14/08/2021

Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple, sẽ đảm nhận việc lắp ráp các thành phần camera iPhone thay vì lắp các bộ phận đã hoàn thiện.