LG Display

Samsung, LG kết thúc vụ kiện 7 năm về OLED

Samsung, LG kết thúc vụ kiện 7 năm về OLED

12:43, 23/06/2022

Samsung được tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên "không có tội" sau khi bị LG kiện ăn cắp công nghệ OLED từ năm 2015.